Digitalt godkendelsesflow til håndtering af kreditorbilag


Digiflow til Dynamics SaaS, OnPrem, , og

Med Digiflow integreret til dit økonomisystem (Business Central, NAV, C5 eller XAL), får du digitaliseret alle dine bilag, uanset om de kommer som foto, PDF eller via EAN. Herefter lander de i et godkendelsesflow, som tilpasses præcis den måde, du vil have håndteres jeres kreditorbilag, for til sidst at ende som data direkte i dit økonomisystem. - Har du købsordrer, kan de automatisk matches op med varemodtagelsen og automatisere en stor del af håndteringen.
Digisense A/S er officiel Microsoft Partner #6239244, hvilket sikrer dig en godkendt og dokumenteret integration. Læs mere herunder:


Alle data sendes automatisk ind i økonomisystemet, og du undgår dermed manuelle indtastninger, får automatisk oprettet dine betalinger og klargjort godkendte bilag til bogføring. Digiflow adapterer sig automatisk til opsætningen i økonomisystemet, så er du f.eks. på en NAV og BC vil få adgang til etablerede købsordrer, sags- og sagsopgavenumre, genvejs- og globale dimensioner, periodiseringsskabeloner m.fl., og på en C5 vil du automatisk kunne tilgå købsordrer, standard dimensioner, projekt og art m.fl.

Da Digiflow kan installeres som udvidelse uden tilpasninger til standardobjekter, er systemet nemt og hurtigt at installere, uden behov for ekstra analyse og udvikling i økonomisystemet. Samtidig kan du løbende opdatere dit økonomisystem, uden Digiflow skal håndbæres mellem versioner. Eventuelle allerede etablerede tilpasninger i økonomisystemet kan virke sammen med Digiflow og der kan frit udvikles tilpasninger ved siden af Digiflow-connectoren.

Godkendelsesflowet kan opsættes på få timer og kan nemt tilpasses, det du ønsker. Du har hurtig og nem adgang til oprettelse af nye brugere, hvor roller og rettigheder kan tilpasses med få klik.

I Digiflow er der ubegrænset mulighed for oprettelse brugere, så du kan give alle de kollegaer, der har brug for det, adgang til at søge i bilagsarkivet, godkende bilag eller indgå i et mere avanceret godkendelsesflow, inden data automatisk sendes fra bogholderen til økonomisystemet.

Bilaget lander hos den forudbestemte postfordeler, som kan videresende bilagene til de korrekte godkendere. Med automatisk distribution slået til, kan bilaget helt selv finde frem til den rette 1. godkender, på baggrund af de data der fremgår af bilaget eller regler opsat på leverandøren. Dermed automatiseres processen for postfordeling og giver yderligere tidsbesparelser.

Det eneste du behøver for at få adgang til dine bilag er adgang til internettet. Herefter kan du og dine kollegaer tilgå kreditorbilagene via desktop eller app.

De mange indstillingsmuligheder i Digiflow gør, at du kan få tilpasset dit godkendelsesflow og de enkelte brugeres rettigheder, så det passer præcist til jeres behov. Dermed får du mulighed for at hæve sikkerheden ved funktionsadskillelse samtidig med, at alt dokumenteres i et revisionsspor.

Med Digiflow får du automatisk tilkobling til NemHandel-netværket for modtagelse af elektroniske fakturaer uden behov for opsætning i økonomisystemet. Herefter kan du modtage elektroniske fakturaer via EAN/GLN, og får præsenteret en visuel visning af data, som var fakturaen kommet via PDF eller scanning. EAN-fakturaer er 100% fri for fejlfortolkninger fra fx. scanning. Efter modtagelse bliver fakturaen automatisk sendt i godkendelsesflow, som alle andre kreditorbilag. Efter godkendelse bliver alle data bliver indlæst i de korrekte nøglefelter i økonomisystemet. Her får du samtidig en knap, så du altid har direkte adgang til bilaget. Er der tale om en kreditorfaktura, der kommer på baggrund af en købsordre, kan den automatisk matches op mod købsordren, så godkendelsen kan automatiseres i et særskilt godkendelsesflow.

Har du kreditorbilag, der ikke kommer via EAN, bliver de automatisk scannet og får afløftet data, til de korrekte nøglefelter. Hele bilaget scannes, så der efterfølgende kan fritekstsøges i dit bilagsarkiv. Den kunstige intelligens du får med Digiflow har aldrig været bedre og gør samtidig, at du helt kan undgå at opbygge skabeloner.

Du kan få indlæst dine prisaftaler i Digiflow. Herefter kan du automatisk få kontrolleret, om dine varer er faktureret efter aftalte pris. Hvis prisen afviger fra det aftalte, vil den varelinjen blive markeret med rød, når du får fakturaen til godkendelse.

Digiflow giver dig mulighed for at godkende en faktura på baggrund af en indkøbskøbsordre. Fra bilagsgodkendelsen kan du automatisk se, om din faktura er i overensstemmelse med købsordren, og om alle varer er modtaget. Du kan fra Digiflow regulere direkte i indkøbsordren. Digiflow kan opsættes med regler for automatisk godkendelse, og markere de varelinjer der afviger.

Da Digiflow ligger som en selvstændig udvidelse til økonomisystemet, kan alle kollegaer, der ikke bør have daglig adgang til økonomisystemet stadig håndtere bilag og søge i dem og "sælgeren i marken" undgår at skulle lære en hel Dynamics-applikation at kende, så kan de nøjes med en kort introduktion til Digiflow mobil- eller webapp. Ønsker du på et tidspunkt at skifte økonomisystem, kan du bare tage Digiflow med. Dermed undgår du at dine brugere skal forholde sig til ny læring i forhold til bilagshåndtering.

Bruger du fx en ældre version af NAV eller C5, og vil du i gang med at digitalisere, men skift af økonomisystemet et stort skridt for dig, anbefaler vi, at du begynder med at få Digiflow til dit nuværende system - her kommer du langt i din digitaliseringsproces. Når du på et tidspunkt ønsker at opdatere eller skifte økonomisystemet, kan du bare tage Digiflow med. Dermed undgår du, at dine brugere både skal forholde sig til nyt økonomisystem og digital bilagshåndtering på samme tid.

Modtag gratis Digiflow demo-videoer

Skriv dig op til gratis demo-videoer til Digiflow.
Du modtager et link til siden via din indtastede mail.

Pris på Digiflow til Dynamics

NAV 5.0, 2009, 2013, 2015, 2017, 2018, Business Central; OnPrem, OnCloud, C5 og XAL

Link til prisberegner


Scanning og afløft af data

På tværs af alle vores installationer har det statistisk vist sig, at 87% af alle bilag efter implementeringen kommer via EAN/GLN. De sidste 13% af fakturaerne, håndterer vi ved automatisk at scanne og afløfte data. Der følger også en gratis fakturaportal med Digiflow. Leverandører der ikke kan sende elektroniske fakturaer, kan indtaste dem gratis i portalen.


Få et opkald med gratis behovsanalyse og tilbud på:

flow-opsætning, installation og superbruger-undervisning.