Afsendelse og modtagelse af e-fakturaer som OIOUBL til C5, XAL og NAV

Kom nemt i gang med at sende og modtage e-fakturaer som OIOUBL - særligt til dig der anvender C5, XAL, NAV eller Business Central

§ 5.1. Virksomhedens digitale bogføringssystem skal automatisk kunne fremsende og modtage elektronisk faktura og kreditnota samt afsende et application response ved modtagelsen af en elektronisk faktura via Nemhandel i OIOUBL-format.

Sådan løses funktionskravet


OIOUBL
For at opfylde kravene om automatisk afsendelse og modtagelse af elektroniske fakturaer og kreditnotaer gennem NemHandel i OIOUBL-format, kræves der en udvidelse af funktionaliteten i bogføringssystemet. Dette omfatter at sikre, at systemet er i stand til både at generere og indlæse elektroniske fakturaer og at muliggøre transport af disse fakturaer via NemHandel-netværket.

For udgående salgsfakturaer og salgskreditnotaer findes i mange standardversioner af bogføringssystemer et modul som anvendes til at generere et elektronisk OIOUBL-dokument. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der vil være behov for kontinuerlig opdatering af Schema- og Schematron-filerne, som følger med standardversionen af bogføringssystemet. Dette sikrer, at de genererede OIOUBL-filer altid lever op til de aktuelle og fremtidige krav, der er stillet til OIOUBL-standarden.

For indgående købsfakturaer og købskreditnoaer er det nødvendigt at implementere en mekanisme, som kan indlæse de elektroniske dokumenter i bogføringssystemet med henblik på efterfølgende behandling og bogføring. Såvel for udgående salgsdokumenter som for indgående købsdokumenter kræves desuden en mekanisme, der kan sende og modtage gyldige elektroniske filer i OIOUBL-format, i overensstemmelse med de foreskrevne retningslinjer på NemHandel-netværket.

Kravet løses med compliance-pakken du finder på: Digisense.dk/lovpakken

Bogføringssystemet kan være markeret som non-compliant, selvom der i standardversionen findes funktionalitet til at generere elektroniske OIOUBL-dokumenter. Dette skyldes, at loven kræver, at transporten af dokumenterne også skal være indeholdt i bogføringssystemet, hvilket ikke er tilfældet i standardversionen. Med andre ord er versionen i bedste fald kun ’delvist’ i overensstemmelse med lovens krav.

Hvordan digitaliseres manuelle fakturaer som fx PDF?

Hvis du modtager fakturaer fra fx udlandet eller leverandører, der ikke kan sende en e-faktura, kan disse automatisk modtages og digitaliseres i samme modul som anvendes til modtagelse af e-fakturaer. Der vil være et tillæg for manuelle bilag, hvis du ønsker at disse skal dataløftes automatisk.


En del af lovpakken fra Digisense

Lovpakken fra Digisense er en samling af moduler, der forventes at blive nødvendige for at leve op til de kommende krav til specialtilpassede systemer.

De endelige krav bliver offentliggjort i løbet af 2023, derfor anbefales du i første omgang kun at vælge de moduler, som giver dig en effektivisering her og nu. Her bør håndtering af e-fakturaer være blandt dem, du får prioriteret højt.

Vi tilbyder dig derfor allerede nu en frivillig mulighed for dig at forhåndsreservere modult, der forventes at blive krav i bogføringsloven. Forhåndsreservationen giver dig mulighed for at være blandt de første til at modtage produktet, når det bliver tilgængeligt. Bemærk, at forhåndsreservationen ikke er en bindende aftale, og vi kan ikke garantere levering af produktet på et bestemt tidspunkt. Levering af produktet er afhængig af produktions- og leveringsplaner, der kan ændre sig i takt med bogføringslovens krav.

Vi vil gøre vores bedste for at opdatere dig om produktets tilgængelighed, men vi tager ingen juridisk forpligtelse til at levere produktet.

Modulet tager udgangspunkt i kravene til forhåndsregistrerede systemer, som du kan læse mere om her: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-bogforing

Se mere om lovpakken her: Digisense.dk/lovpakken

De endelige krav bliver offentliggjort i 1. halvår 2023, derfor anbefales du i første omgang kun at vælge de moduler, som giver dig en effektivisering her og nu. Vi tilbyder samtidig en frivillig mulighed for dig at forhåndsreservere moduler, der forventes at blive krav i bogføringsloven. Forhåndsreservationen giver dig mulighed for at være blandt de første til at modtage produktet, når det bliver tilgængeligt. Bemærk, at forhåndsreservationen ikke er en bindende aftale, og vi kan ikke garantere levering af produktet på et bestemt tidspunkt. Levering af produktet er afhængig af produktions- og leveringsplaner, der kan ændre sig i takt med bogføringslovens krav. Vi vil gøre vores bedste for at opdatere dig om produktets tilgængelighed, men vi tager ingen juridisk forpligtelse til at levere produktet.