Afsendelse og modtagelse af e-fakturaer som OIOUBL til C5, XAL og NAV

Kom nemt i gang med at sende og modtage e-fakturaer som OIOUBL - særligt til dig der anvender C5, XAL, NAV eller Business Central

§ 5.1. Virksomhedens digitale bogføringssystem skal automatisk kunne fremsende og modtage elektronisk faktura og kreditnota samt afsende et application response ved modtagelsen af en elektronisk faktura via Nemhandel i OIOUBL-format.

Sådan løses funktionskravet


OIOUBL
For at opfylde kravene om automatisk afsendelse og modtagelse af elektroniske fakturaer og kreditnotaer gennem NemHandel i OIOUBL-format, kræves der en udvidelse af funktionaliteten i bogføringssystemet. Dette omfatter at sikre, at systemet er i stand til både at generere og indlæse elektroniske fakturaer og at muliggøre transport af disse fakturaer via NemHandel-netværket.

For udgående salgsfakturaer og salgskreditnotaer findes i mange standardversioner af bogføringssystemer et modul som anvendes til at generere et elektronisk OIOUBL-dokument. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der vil være behov for kontinuerlig opdatering af Schema- og Schematron-filerne, som følger med standardversionen af bogføringssystemet. Dette sikrer, at de genererede OIOUBL-filer altid lever op til de aktuelle og fremtidige krav, der er stillet til OIOUBL-standarden.

For indgående købsfakturaer og købskreditnoaer er det nødvendigt at implementere en mekanisme, som kan indlæse de elektroniske dokumenter i bogføringssystemet med henblik på efterfølgende behandling og bogføring. Såvel for udgående salgsdokumenter som for indgående købsdokumenter kræves desuden en mekanisme, der kan sende og modtage gyldige elektroniske filer i OIOUBL-format, i overensstemmelse med de foreskrevne retningslinjer på NemHandel-netværket.

Kravet løses med compliance-pakken du finder på: Digisense.dk/lovpakken

Bogføringssystemet kan være markeret som non-compliant, selvom der i standardversionen findes funktionalitet til at generere elektroniske OIOUBL-dokumenter. Dette skyldes, at loven kræver, at transporten af dokumenterne også skal være indeholdt i bogføringssystemet, hvilket ikke er tilfældet i standardversionen. Med andre ord er versionen i bedste fald kun ’delvist’ i overensstemmelse med lovens krav.

Hvordan digitaliseres manuelle fakturaer som fx PDF?

Hvis du modtager fakturaer fra fx udlandet eller leverandører, der ikke kan sende en e-faktura, kan disse automatisk modtages og digitaliseres i samme modul som anvendes til modtagelse af e-fakturaer. Der vil være et tillæg for manuelle bilag, hvis du ønsker at disse skal dataløftes automatisk.