Modtagelse og afsendelse af e-fakturaer via Peppol BIS - særligt til C5, XAL og NAV samt Business Central

Peppol BIS til C5, XAL og NAV

§ 5.2. Virksomhedens digitale bogføringssystem skal automatisk kunne fremsende og modtage elektronisk faktura og kreditnota samt afsende message level response og invoice response ved modtagelse af en elektronisk faktura i Peppol BIS-format.

Peppol BIS

Sådan løses funktionskravet

For at opfylde kravene om automatisk afsendelse og modtagelse af elektroniske fakturaer og kreditnotaer i PEPPOL BIS-format, kræves der en udvidelse af funktionaliteten i bogføringssystemet. Dette omfatter at sikre, at systemet er i stand til både at generere og indlæse elektroniske fakturaer i samme format og at muliggøre transport af disse fakturaer via NemHandel e-Delivery-netværket.

For udgående salgsfakturaer og salgskreditnotaer vil der være behov for en mekanisme til generere PEPPOL BIS-filer fra bogførte salgskreditnotaer og salgsfakturaer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at implementationen sikrer mulighed for en kontinuerlig opdatering af Schema- og Schematron-filerne, som følger med funktionsudvidelsen. Dette sikrer, at de genererede elektroniske dokumenter altid lever op til de aktuelle og fremtidige krav, der er stillet til dokument-standarden.

For indgående købsfakturaer og købskreditnotaer er det nødvendigt at implementere en mekanisme, som kan indlæse de elektroniske dokumenter i bogføringssystemet med henblik på efterfølgende behandling og bogføring.

Såvel for udgående salgsdokumenter som for indgående købsdokumenter kræves desuden en mekanisme, der kan sende og modtage gyldige elektroniske filer i PEPPOL BIS-format, i overensstemmelse med de foreskrevne retningslinjer på NemHandel e-Delivery-netværket.

Kravet løses med compliance-pakken du finder på: Digisense.dk/lovpakken

Hvad er en e-faktura?

En e-faktura defineres i bogføringsloven som en faktura eller kreditnota, der er udstedt, sendt og modtaget i et elektronisk format, der gør det muligt at behandle den digitalt i et økonomi- eller bogføringssystem. Fakturering ved hjælp af PDF, e-mails, JPEG og andre formater som kræver software til at dataløfte indholdet for at gøre det læsbart betragtes som manuelle bilag og ikke e-fakturaer. Hvis du har leverandører, der sender manuelle bilag til dig, kan disse også håndteres i samme modul.


Hvordan digitaliseres manuelle fakturaer som fx PDF?

Hvis du modtager fakturaer fra fx udlandet eller leverandører, der ikke kan sende en e-faktura, kan disse automatisk modtages og digitaliseres i samme modul som anvendes til modtagelse af e-fakturaer. Der vil være et tillæg for manuelle bilag, hvis du ønsker at disse skal dataløftes automatisk.

En del af lovpakken fra Digisense

Lovpakken fra Digisense er en samling af moduler, der forventes at blive nødvendige for at leve op til de kommende krav til specialtilpassede systemer.

Du anbefales i første omgang kun at vælge de moduler, som giver dig en effektivisering her og nu. Her bør håndtering af e-fakturaer være blandt dem, du får prioriteret højt.

Se mere om lovpakken her: Digisense.dk/lovpakken