Modul til afstemning - særligt til C5, XAL, NAV og Business Central

Få optimeret håndteringen af dine afstemninger uden at skifte ERP

§ 5.4. Virksomhedens digitale bogføringssystem skal automatisk kunne understøtte afstemning af virksomhedens bogføring med virksomhedens bankkonto.

Bankafstemning


Sådan løses funktionskravet
Hvis standardversionen af bogføringssystemet inkluderer et modul til at afstemme virksomhedens bogføring med bankkontoudtog, vil dette typisk kunde findes under navne som ”Bankafstemning” eller ”Bankkontoafstemning”.

Selvom bogføringssystemet allerede har et afstemningsmodul i sin standardversion, er det dog vigtigt at sikre, at det giver mulighed for at indlæse poster fra virksomhedens bankkonto. Dette kan f.eks. opnås ved at tillade indlæsning af CSV-filer eller ved at understøtte direkte bankintegrationer.
Hvis der enten ikke findes et modul til bankafstemning eller hvis det eksisterende modul ikke automatisk kan indlæse poster fra virksomhedens bankkonto, så er en funktionsudvidelse nødvendig for at bringe systemet i overensstemmelse med de nye lovkrav.

Kravet løses med compliance-pakken du finder på: Digisense.dk/lovpakken


En del af lovpakken fra Digisense

Lovpakken fra Digisense er en samling af moduler, der forventes at blive nødvendige for at leve op til de kommende krav til specialtilpassede systemer.

Du anbefales i første omgang kun at vælge de moduler, som giver dig en effektivisering her og nu - Dette modul anbefaler vi, at du vælger tæt på deadline for kravene.

Vi tilbyder dig dog allerede nu en frivillig mulighed for dig at forhåndsreservere moduler, der forventes at blive krav i bogføringsloven. Forhåndsreservationen giver dig mulighed for at være blandt de første til at modtage produktet, når det bliver tilgængeligt. Bemærk, at forhåndsreservationen ikke er en bindende aftale, og vi kan ikke garantere levering af produktet på et bestemt tidspunkt. Levering af produktet er afhængig af produktions- og leveringsplaner, der kan ændre sig i takt med bogføringslovens krav.

Vi vil gøre vores bedste for at opdatere dig om produktets tilgængelighed, men vi tager ingen juridisk forpligtelse til at levere produktet.

Modulet tager udgangspunkt i kravene til forhåndsregistrerede systemer, som du kan læse mere om her: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-bogforing

Se mere om lovpakken her: Digisense.dk/lovpakken

De endelige krav bliver offentliggjort i 1. halvår 2023, derfor anbefales du i første omgang kun at vælge de moduler, som giver dig en effektivisering her og nu. Vi tilbyder samtidig en frivillig mulighed for dig at forhåndsreservere moduler, der forventes at blive krav i bogføringsloven. Forhåndsreservationen giver dig mulighed for at være blandt de første til at modtage produktet, når det bliver tilgængeligt. Bemærk, at forhåndsreservationen ikke er en bindende aftale, og vi kan ikke garantere levering af produktet på et bestemt tidspunkt. Levering af produktet er afhængig af produktions- og leveringsplaner, der kan ændre sig i takt med bogføringslovens krav. Vi vil gøre vores bedste for at opdatere dig om produktets tilgængelighed, men vi tager ingen juridisk forpligtelse til at levere produktet.