Slut med at fiske fakturaer i hele oceanariet!

Digital fakturahåndtering på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals har givet mere tid og større fleksibilitet i højsæsonen og under ferier. Alt i alt mere tid til væsentlige og færre fejl og forsinkelser!

Bente Bundgaard Sten er bogholder på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals. En kendt turist attraktion, der besøges af næsten 200.000 mennesker årligt og som flere gange er kåret til Danmarks bedste akvarium. Den mest kendte beboer er nok klumpfisken, men også hajerne er populære publikumsfavoritter.

Inden digitaliseringen brugte Bente Bundgaard Sten meget tid på at få godkendt og indsamle fakturaer. Det kun en være en træls og tidskrævende opgave. Under ferier o.l. var det ekstra problematisk, fordi der altid var nogle, der var fraværende.

bente bundgaard sten

Afhængig af sæsonen brugte jeg tidligere let 5-10 timer om ugen i alt på håndtering og godkendelse af fakturaer. Meget af tiden gik med helt banale ting som at rykke og finde bilagene rundt hos medarbejderne på oceanariet. fortæller Bente Bundgaard Sten. Hun fortsætter:

Det gamle Navision system, vi oprindeligt benyttede, blev fra 2019 ikke supporteret længere, og vi ville gerne i gang med digitalisering. Vi valgte cloudbaserede Business Central fra Microsoft til nyt økonomisystem. Til kreditorbogholderiet kiggede vi på flere forskellige systemer, men valgte Digisense fordi det kan bruges sammen med alle de økonomisystemer, vi evaluerede, men det er også meget brugervenligt.


Nem funktionsadskillelse

Bente Bundgaard Sten kan let oprette roller og rettigheder i forbindelse funktionsadskillelse i Digisense uden at skulle bruge meget tid på introduktion. Som en delvist offentlig støttet virksomhed, skal Nordsøen Oceanarium opfylde en række udvidede regnskabskrav.

For mange organisationer er digitalisering en stor udfordring. Men vi kan bl.a. tilbyde vores kunder, der gerne vil fortsætte med deres eksisterende C5 og Navision løsninger, eller som oceanariet, en løsning til at tage digitaliseringen i flere tempi, hvor man både kan starte eller slutte med bilagshåndtering. siger adm. direktør Henrik Kruse fra Digisense, og fortsætter:

Vores kunder kan via en app godkende, søge og tilgå alle deres bilag. Vi vil også kunne tilbyde vores kunder et hyppigere og bedre opdateret økonomisk overblik og i større virksomheder kan man let etablere et godkendelsesflow og betalingskontrol.

Digisense er en dansk IT-virksomhed, som udspringer af Lasertryk-koncernen, og som udvikler og markedsfører Digiflow, der hjælper virksomheder med at digitalisere og automatisere det manuelle arbejde med bilag og kreditorbogholderiet.

For yderligere information kontakt venligst:

Henrik Kruse
Henrik Kruse
CEO / Salg og marketing

Mail: hk@digisense.dk
Dir.: 22 27 96 97