Få rådgivning til at undgå svig og snyd

med moderne digital bilagshåndtering.

Digital forebyggelse af svindel med Digiflow

Ved digitalisering af bilagene opnår du flere fordele end besparelser på tidsforbruget. I et digitalt system, kan du også opsætte procedurer, der sikrer at alle forretningsgange overholdes hver gang og dermed forebygger svindel.

Som bruger af Digiflow hjælper vi dig bl.a. med at opsætte:

  • Funktionsadskillelse
  • Revisionsspor/kontrolspor
  • Varsling ved ændringer af betalingsoplysninger

Funktionsadskillelse

Ved brug af Digiflow hjælper vi dig med opsættelse af funktionsadskillelse. Dermed opnår du et sikkert flow af bilag, så de bliver godkendt, kontrolleret og bogført korrekt.

Revisionsspor/kontrolspor

Alt hvad der sker med bilaget bliver logget, så du (og din revisor) altid, hurtigt og nemt kan se, hvordan dine bilag er blevet håndteret.

Varsling ved ændringer af betalingsoplysninger

Som en “her og nu”-funktion, kan du også blive varslet, hvis en indbetaling til en kreditor pludselig ændrer sig.

Yderligere inspiration – Se også hvad Udbudsmedia skriver om Digiflow og digital forebyggelse af svindel her:

Få en online demo-gennemgang

Kunne du tænke dig at se, hvordan digital bilagshåndtering kan være med til at forebygge svindel i din virksomhed, kan du booke en online demo her.