OM DIGISENSE A/S

DIGISENSE A/S sælger programelle løsninger, der fjerner manuelle arbejdsprocesser, i bogholderiet. DIGISENSE A/S sikrer det danske erhvervsliv en simpel og effektiv måde at håndtere, de mange omkostningstunge arbejdsprocesser, der i dag håndteres manuelt.

DIGISENSE A/S løsninger vil altid være en prisbevidst løsning for alle virksomheder, med en meget kort investeringsmæssig tilbagebetalingstid.

DIGISENSE A/S sælger løsninger, der ikke binder virksomhederne til bestemte økonomisystemer. Det er vigtigt for DIGISENSE A/S, at løsningerne virker med virksomhedernes eksisterende økonomisystem.

DIGISENSE A/S løsninger vil altid være en prisbevidst løsning for alle virksomheder, med en meget kort investeringsmæssig tilbagebetalingstid.