Hvordan knyttes en kreditor til bilaget?


Hvordan knyttes en kreditor til bilaget?Forklaring: Når et bilag modtages i Digiflow, forsøger Digiflow at knytte den korrekte kreditor til bilaget. Dette gør den ved at aflæse CVR-nummeret, og prøver at finde én kreditoren, i kreditorkartoteket, ud fra det aflæste CVR-nummer. Hvis den ikke finder én kreditor, vil den ikke knytte nogen kreditor til bilaget, og i stedet skrive “ukendt kreditor”. Derfor skal man selv knytte rette kreditor til bilaget denne gang.

Svar: Dette gøres ved at klikke på bilaget i oversigten, og i detaljevisningen trykkes på knappen find kreditor.

Et nyt vindue åbnes, hvor man kan søge efter kreditoren ved at indtaste navn eller kreditorkontonummer, trykke på søg eller “Enter” på tastaturet, vælge den korrekte kreditor, hvis der vises mere end én, og trykke godkendt, for at knytte den valgte kreditor til bilaget.