Hvorfor er kreditoren ukendt?


Hvorfor er kreditoren ukendt?Forklaring: Når Digiflow skal knytte en kreditor til et bilag, aflæser den CVR-nummeret på bilaget, og forsøger at finde én kreditor, med det aflæste CVR-nummer, fra kreditorkartoteket, som den kan knytte til bilaget. Dette sker kun ved modtagelse af bilag.

En ukendt kreditor skyldes typisk at kreditoren enten ikke er oprettet i økonomisystemet, eller at kreditorens CVR nr. ikke er angivet i økonomisystemet. Kreditorer og kreditoroplysninger bliver nemlig sendt til Digiflow automatisk.

Dog kan en ukendt kreditor også betyde at Digiflow har fundet flere end én kreditor, i kreditorkartoteket, med det CVR-nummer aflæst fra bilaget.

Svar: Man kan altid tjekke hvorfor Digiflow ikke har knyttet en kreditor til bilaget ved at klikke på Værktøjer knappen og vælge Revisionsspor.
Herefter åbnes et nyt lille vindue hvor man kan scrolle ned og læse hvorfor kreditoren ikke blev fundet.

Løsning 1: Hvis kreditoren ikke eksisterer i økonomisystemet, så skal du oprette kreditoren i økonomisystemet, vente til Digiflow har modtaget den nye kreditor* og selv knytte kreditoren til bilaget denne gang**. Fremover vil Digiflow automatisk knytte kreditoren til bilaget ved modtagelse af dette.

Løsning 2: Hvis kreditoren allerede er oprettet i økonomisystemet uden CVR-nummer, tilføj da CVR-nummeret, i CVR feltet, vent til Digiflow har modtaget den nye kreditor* og knyt selv kreditoren til bilaget denne gang**. Fremover vil Digiflow automatisk knytte kreditoren til bilaget ved modtagelse af dette.

Løsning 3: Hvis kreditoren er oprettet, med CVR-nummer i økonomisystemet, tjek da at andre kreditorer, ikke har samme CVR-nummer. I tilfælde af at der eksistere flere kreditorer med samme CVR-nummer, spær da kreditorerne der ikke skal benyttes eller fjern/ret CVR-nummeret for dem. Vent nu til Digiflow har modtaget de nye kreditorer* og knyt selv kreditoren til bilaget denne gang**. Fremover vil Digiflow automatisk knytte kreditoren til bilaget ved modtagelse af dette.